Club Corrado
Image default
Banen en opleidingen

Hiring

 

hiring

Werving en Selectie

Werving omvat het hele proces van het identificeren, sourcen, screenen en interviewen van kandidaten voor zowel vaste als tijdelijke posities binnen een organisatie. Ook het selecteren van mensen voor onbetaalde functies valt onder werving. Managers, HR-generalisten en wervingsspecialisten kunnen verantwoordelijk zijn voor dit proces, maar soms wordt een deel ervan uitbesteed aan publieke sectorinstanties, commerciële wervingsbureaus of gespecialiseerde executive search-adviesbureaus (vooral voor hogere functies). Tegenwoordig is online werving, inclusief het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), alomtegenwoordig.

Proces

Het wervingsproces varieert sterk afhankelijk van de werkgever, kwalificaties, het type functie en de sector. Een wervingsproces kan de volgende stappen omvatten:

  • Functieanalyse: Analyse van een nieuwe functie of een bestaande functie die aanzienlijk verandert. Hierbij worden de vereiste kennis, vaardigheden, capaciteiten en andere kenmerken (KSAO’s) gedocumenteerd.
  • Kickoff call: De recruiter neemt contact op met de rekruteringsmanager om inzicht te krijgen in de behoefte aan de functie.
  • Sourcing: Het sorteren van sollicitanten en cv’s om geschikte kandidaten te selecteren voor verdere screening.
  • Screening en selectie: Het selecteren, interviewen en aannemen van geschikte kandidaten.
  • Interview: Kandidaten die op de shortlist staan, worden uitgenodigd voor een interview met een HR-vertegenwoordiger, de rekruteringsmanager en soms voor een groepsinterview.

Sourcing

Sourcing verwijst naar het gebruik van strategieën om kandidaten aan te trekken en te identificeren voor openstaande vacatures. Dit kan zowel interne als externe wervingsadvertenties omvatten via kanalen zoals wervingsportals, kranten, sociale media, zakelijke media, gespecialiseerde publicaties, raamreclame, arbeidsbureaus, banenbeurzen en het internet.

Werkgevers kunnen ook wervingsbureaus inschakelen om schaarse kandidaten te vinden, die vaak tevreden zijn met hun huidige baan en niet actief op zoek zijn. Dit initiële kandidatenonderzoek, ook wel naamgeneratie genoemd, levert contactgegevens op voor potentiële kandidaten die vervolgens discreet kunnen worden benaderd en gescreend door recruiters.

Aanbevolen Wervingsplan

Het Referral Recruitment Program stelt zowel buitenstaanders als werknemers in staat om kandidaten aan te bevelen voor openstaande functies. Deze programma’s kunnen online worden geïmplementeerd via sociale netwerken.

Aanbevelingen van Werknemers

Aanbevelingen van werknemers zijn kandidaten die worden aanbevolen door huidige medewerkers. Dit wordt ook wel referral recruitment genoemd. Het stimuleren van medewerkers om geschikte kandidaten aan te bevelen kan de kwaliteit van kandidaten verbeteren en het personeelsverloop verminderen. Kandidaten die via verwijzingen worden aangenomen, blijven doorgaans langer bij het bedrijf dan kandidaten die via andere bronnen worden geworven. Daarnaast kunnen doorverwijzingen aanzienlijke kosten besparen die anders zouden worden gemaakt tijdens het screening- en selectieproces.

Filteren en Selecteren

Verschillende psychologische tests kunnen worden gebruikt om de KSAO’s van kandidaten te beoordelen. Assessments kunnen ook fysieke vaardigheden meten. Recruiters kunnen kandidatenvolgsystemen en softwaretools voor psychometrische tests gebruiken om kandidaten te filteren en selecteren. In veel landen zijn werkgevers wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat hun screening- en selectieprocessen voldoen aan gelijke kansen en ethische normen.

Kandidaten met een Beperking

Werkgevers kunnen vooroordelen tegenover kandidaten met een beperking verminderen door hen en hun werknemers passende ondersteuning te bieden. Onderzoek toont aan dat het in dienst nemen van werknemers met een beperking talrijke voordelen biedt, zoals aanpassingsvermogen en probleemoplossend vermogen. De Internal Revenue Service (IRS) verleent in sommige gevallen belastingkredieten aan bedrijven die voldoen aan de geschiktheidscriteria voor het in dienst nemen van gehandicapte werknemers.

Diversiteit

Veel grote bedrijven erkennen dat een divers personeelsbestand cruciaal is voor succes in de wereldeconomie. Het is belangrijk om een divers personeelsbestand te behouden en inclusiestrategieën te implementeren om medewerkers te integreren in de organisatie.

Veilige Werving

Veilige werving omvat procedures die zijn ontworpen om een cultuur van veiligheid te bevorderen, vooral voor medewerkers die met kinderen en kwetsbare volwassenen werken. In Engeland en Wales zijn er wettelijke richtlijnen voor veilige werving in het onderwijs.

Uitbesteding van Wervingsprocessen

Recruitment Process Outsourcing (RPO) houdt in dat een bedrijf een derde partij inhuurt om het gehele of een deel van het wervingsproces te beheren.

Methoden

  • Interne werving: Dit houdt in dat kandidaten uit het huidige personeelsbestand worden geselecteerd voor nieuwe functies binnen dezelfde organisatie. Dit kan sneller en goedkoper zijn, en het biedt kansen voor carrièreontwikkeling binnen het bedrijf.
  • Externe werving: Hierbij zoekt het bedrijf buiten de eigen organisatie naar kandidaten, wat vaak nieuwe ideeën en perspectieven brengt.

Social Recruitment

Social recruitment maakt gebruik van sociale media om kandidaten te werven. Dit kan helpen om de wervingstijd te verkorten en kosten te besparen, hoewel er ook nadelen zijn, zoals juridische kwesties en privacyzorgen.

Mobiele Werving

Mobiele werving maakt gebruik van mobiele technologie om kandidaten aan te trekken, te engageren en te converteren.

Multilevel Recruitment Model

Bij bedrijven met hoge wervingsvolumes wordt soms een meerlagig wervingsmodel gebruikt om de efficiëntie te vergroten.

Algemene Strategieën

Organisaties bepalen hun wervingsstrategieën door vragen te beantwoorden over wie, wanneer, waar en hoe ze zullen werven.

Professionele Verenigingen

Er zijn vele beroepsverenigingen voor HR-professionals die voordelen en wervingsmiddelen bieden.

Corrupte Praktijken in Werving

Rekrutering is een sector die vatbaar is voor onethische en corrupte praktijken. Bedrijven moeten streven naar integriteit door middel van zorgvuldige screening, trainingen en gedragscodes.

Juridische Overwegingen

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun wervingsprocessen voldoen aan wettelijke voorschriften om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te bevorderen.

Ats Vacatures

 

https://www.dergatsjev.be/2024/06/vacature-plaatsen-en-verspreiden-de.html